Modelleren van Ruimtes en Gebouwen (in Dutch)

200.00

Description

Dit document bevat richtlijnen voor het modelleren van ruimtes en gebouwen in een formele taal zoals Gellish.

Het verdient aanbeveling dit document te lezen in samenhang met het Engelstalige boek Semantic Information Modeling Methodology, especially the chapter about Product Information Modeling. De methodiek beschrijft hoe vereisten, ontwerp, realisatie en onderhoud van een Installatie of een Bouwwerk Informatiemodel (BIM) gespecificeerd zou moeten worden als die informatie in een systeemonafhankelijke neutrale taal vastgelegd zou moeten worden.

Het Gellish Expressie formaat (de syntaxis van de formele taal) dat specificeert hoe Gellish uitdrukkingen vastgelegd worden staat beschreven in het eveneens Engelstalige document: ‘Gellish Syntax and Contextual Facts’ dat kosteloos beschikbaar is via de download optie op deze website.