Gellish Nederlands (in Dutch)

Gellish Nederlands (in Dutch)

Gellish Nederlands is een variant van Gellish die gebruik maakt van dezelfde soorten relaties als Gellish Engels (Gellish English), dat wil zeggen de soorten relaties hebben dezelfde unieke identicatienummers (UIDs), maar van die soorten relaties worden nu de Nederlandse ‘namen’ en ‘frasen’ gebruikt. Bijvoorbeeld, relatietype 1190 heet in het Engels <is a part of> en diezelfde soort relatie heet in het Nederlands <is een deel van>. Dus in Gellish Nederlands kun je bijvoorbeeld het volgend feit uitdrukken:

A28 <is een deel van> het Nederlandse wegennet

Daarbij blijft het identificatienummer van het soort relatie 1190 hetzelfde als het in het Engels al was.
De Nederlandse benamingen van de relatietypen zijn gedefinieerd in het dezelfde deel van het Gellish taxonomisch woordenboek (taxonomic dictionary) als de Engelse benamingen, namelijk in het basisontologie gedeelte. Ook de UIDs van de objecten A28 en ‘het Nederlandse wegennet’ veranderen niet als ze worden gebruikt in Engelse uitdrukkingen.
Datzelfde geldt voor de rest van het Gellish Nederlands woordenboek. Vooralsnog is het Nederlandse deel van woordenboek beperkter dan de Engelse versie en is voornamelijk gericht is op de bouw en infrastuctuur en aanverwante industrieeen.

De ‘Download’ pagina bevat onder andere een uitgewerkt voorbeeld van de specificatie van een wegennet en ook van definities van begrippen en de specificatie van kennis, o.a. over het begrip weg. Er zijn twee files met dat voorbeeld in Gellish Engels: een toelichting en een tabel met Gellish expressies, en er zijn twee files met datzelfde voorbeeld in Gellish Nederlands.

Automatisch vertalen

Elk begrip in een Gellish Nederlands woordenboek moet een unieke identificatienummer (UID) hebben, net zoals in elk Gellish woordenboek. Daarbij is een grondregel van Gellish dat hetzelfde begrip in verschillende talen dezelfde UID behoort te hebben. Deze regel maakt automatisch vertalen mogelijk.
Bijvoorbeeld, stel dat het Gellish Nederlandse woordenboek het begrip ‘het Nederlandse wegennet’ bevat met als UID 11222333. Stel bovendien dat in dat woordenboek als Engelse vertaling ervan de term ‘the Dutch road network’ is opgenomen. Dan kan een computerprogramma, zoals de referentieapplicatie op GitHub, het bovengoemde idee automatisch vertalen en in het Engels weergeven als:

A28 <is a part of> the Dutch road network.

De Nederlandse versies van het voorbeeld van de specificatie van een weg bevat ook de Engelse vertalingen van de begripsnamen. Daardoor kunnnen de gegevens over de weg zowel in het Engels als in het Nederlands weergegeven worden, hoewel de weg maar op één manier gespecificeerd is.
Elk idee in Gellish heeft ook een UID. Omdat een idee onafhankelijk is van de taal waarin het idee wordt uitgedrukt zal het UID van elk idee in beide talen gelijk blijven.

Ga naar Start